Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα – Εξέλιξη & προοπτικές. Οι δυνατότητες της Ιδιωτικής ασφάλισης Υγείας

0
597

Στη Eurolife ERB Ασφαλιστική οι συνεργάτες μας είναι μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις μας, και γι’ αυτό φροντίζουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους, να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά τους και να υποστηρίζουμε την ανάπτυξή τους με κάθε δυνατό τρόπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων και Εκπαίδευσης συνεχίζοντας να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ενδιαφέροντος στους συνεργάτες της, πραγματοποίησε Ημερίδα σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εισηγητή τον κύριο Ιωάννη Σώρρο, Αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών δεδομένων Δημόσιων νοσοκομείων.
Το ιδιαίτερο επίκαιρο θέμα της Ημερίδας: «Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα – Εξέλιξη & προοπτικές. Οι δυνατότητες της Ιδιωτικής ασφάλισης Υγείας» παρακολούθησαν περισσότεροι από 190 συνεργάτες στο Ξενοδοχείο Athens Ledra Hotel .
Στην Ημερίδα παρουσιαστήκαν οι υφιστάμενες Δομές της Δημόσιας Υγείας και ο Σκοπός του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ που μέσω νομοθετικής ρύθμισης μετατρέπεται από πάροχο υπηρεσιών Υγείας σε Οικονομικό Διαχειριστή και Επόπτη.
Ο κύριος Σώρρος με την ιδιότητα του και ως Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών δεδομένων Δημόσιων νοσοκομείων κατά τη διάρκεια της Ημερίδας παρουσίασε ανάλυση αναφορικά με
• Τα ελληνικά Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ),
• Τους λειτουργικούς Δείκτες Ελληνικών Νοσοκομείων,
• Τη δομή του κόστους ανά κατηγορία Νοσοκομείων
ενώ έντονο ενδιαφέρον έδειξαν οι συμμετέχοντας στα συγκριτικά στοιχεία της ΕΕ και του ΟΟΣΑ αναφορικά με το ποσοστό του συνόλου των γιατρών ανά 10.000 κατοίκους, το ποσοστό κάλυψης νοσοκομειακών κλινών, τη μέση διάρκεια ημερών νοσηλείας ανά ασθενή, τον αριθμό νοσηλευθέντων κατ΄ έτος, τις συνολικές δαπάνες υγείας ως % ΑΕΠ και τις δαπάνες υγείας του Ιδιωτικού τομέα ως % ΑΕΠ.
Καταλήγοντας ανέφερε ότι η «μείωση της – δημόσιας – δαπάνης υγείας είναι ραγδαία και θα συνεχιστεί μέχρι το 2020. Η παραπάνω μείωση δεν θα οδηγήσει υποχρεωτικά μόνο σε μείωση «σπατάλης», αλλά και σε πιθανή υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας».
Την Ημερίδα έκλεισε ο κος Λεωνίδας Σίδερης, Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Πρακτόρων της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, ο οποίος αναφέρθηκε στις προοπτικές που παρουσιάζονται για τον Ιδιωτικό Τομέα Ασφάλισης που σχετίζεται με την υγεία. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «η Συνολική Ιδιωτική Τρέχουσα Δαπάνη στην Ελλάδα ανέρχεται σε 5.622 εκ. από τα οποία μόλις τα 526 εκ προέρχονται από την Ιδιωτική Ασφάλιση ενώ τα 5.096 εκ προέρχονται από Ιδιωτικές Πληρωμές».
Το παραπάνω στοιχείο σε συνδυασμό με την αναμενόμενη περαιτέρω μείωση των δημοσίων δαπανών για την Υγεία στην Ελλάδα, καθιστά επιτακτική την ενημέρωση όλων των πελατών για τη μεταφορά του κινδύνου αυτού, από το «άτομο» στην «ομάδα» μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής.-