Γιατί είναι απαραίτητη σήμερα η ασφάλιση νομικής προστασίας;

0
646

Στις ημέρες μας, οι νομικές διαφορές αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Επίσης όσο η κοινωνία γίνεται πιο σύνθετη, όσο στην ζωή περνά η ψηφιακή τεχνολογία τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι, δημιουργούνται νέοι με εντελώς νέο περιεχόμενο. Η ασφάλιση νομικής προστασίας στόχο έχει να επιλύσει ανακύπτουσες διαφορές και να προστατέψει την θέση του ασφαλισμένου καθώς και να το διευκολύνει κατά την επίλυση των διαφορών, δικαστικώς, εξωδικαστικώς είτε με την μορφή συμβουλών.

Η ασφάλιση νομικής προστασία περιλαμβάνει όλες τις πτυχές των νομικών διαφορών. Από εργασιακά δικαιώματα, όπως παράνομες απολύσεις, οδικά ατυχήματα, ασφαλιστικά δικαιώματα, δικαιώματα κοινωνικών παροχών, διαφορές μεταξύ καταναλωτών, επιχειρηματιών, κ.α.

Πολύ σοβαρές διαφορές προκύπτουν το τελευταίο διάστημα στον ιδιωτικό τομέα εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις. με τις μονομερής αλλαγές των συμβάσεων, τις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης. Αυτές οι διαφορές έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα και αυτές τις υποθέσεις , μεταξύ άλλων αναλαμβάνει να επιλύσει η ασφάλιση νομικής προστασία.

Να σμειωθεί ότι στο τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων την μεγαλύτερη υποστήριξη χρειάζονται τα άτομα που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας. Μία ακόμα κατηγορία που χρειάζεται υποστήριξη είναι οι καταναλωτές αγαθών και υπηρεσιών.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο ασφαλιστής εξασφαλίζει ότι ο ασφαλισμένος θα βρει το δίκαιο του.