– Βεβαιωμένες Οφειλές Δ.Ο.Υ.

Εισέρχεστε στον παρακάτω σύνδεσμο, επιλέξτε την εφαρμογή δεξιά

«προσωποποιημένη πληροφόρηση»  κάντε είσοδος στην εφαρμογή

και πληκτρολογήστε τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet.

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ