Ασφαλιστικό: Πόσες εισφορές θα πληρώσετε, τι σύνταξη θα πάρετε

0
862

Αλεξάνδρα Κλειδαρά   21/02/2020 – 07:09

Ασφαλιστικό: Μέχρι τις 12 Μαρτίου περισσότεροι από 640.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες και οδηγοί ταξί θα κληθούν να επιλέξουν σε ποια ασφαλιστική κατηγορία του ΕΦΚΑ θα ενταχθούν.

Θα πρέπει να επιλέξουν το ύψος των εισφορών που θα καταβάλουν μεταξύ των 6 κατηγοριών: 1η κατηγορία 210 ευρώ, 2η κατηγορία 252 ευρώ, 3η κατηγορία 302 ευρώ, 4η κατηγορία 363 ευρώ, 5η κατηγορία 435 ευρώ και 6η κατηγορία 566 ευρώ.

Όσοι ασφαλισμένοι είναι κοντά στη συνταξιοδότηση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς τα ποσά των εισφορών που θα διαλέξουν αναμένεται να επηρεάσει το τελικό ποσό της σύνταξής τους.

Ειδικότερα εάν κάποιος ασφαλισμένος του πρώην ΟΑΕΕ με 25 χρόνια ασφάλισης και πάνω θα πρέπει να διαλέξει την τρίτη ασφαλιστική κατηγορία για να διατηρήσει στο ίδιο ύψος την σύνταξη τους σε σχέση με το σημερινό σύστημα και υψηλότερες κατηγορίες σε περίπτωση που επιθυμούν να την αυξήσουν.

Σημειώνεται ότι το 2018, 525.600 ελεύθεροι επαγγελματίες (82%) του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών δήλωσαν εισόδημα έως 586 ευρώ το μήνα, 45.700 ασφαλισμένοι (7,14%) έως 1.000 ευρώ, δηλαδή το 89% του συνόλου.

Πως θα εξασφαλίσετε την μεγαλύτερη σύνταξη

Αν κάποιος πλήρωνε μέχρι σήμερα την ελάχιστη εισφορά και θέλει να συνταξιοδοτηθεί πληρώνοντας τα τελευταία 5 έτη 2020-2025 την 1η Ασφαλιστική Κλάση (210 ευρώ το μήνα) η σύνταξη που θα λάβει θα είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 700 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης 832 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης 984 ευρώ

Εάν ασφαλιστεί για τελευταία 5 έτη 2020-2025 στην 2η Ασφαλιστική Κλάση (252 ευρώ το μήνα) η σύνταξη που θα λάβει θα είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 711 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης 847 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης 1.004 ευρώ

Εάν ασφαλιστεί για 5 έτη 2020-2025 στην 3η Ασφαλιστική Κλάση (302 ευρώ το μήνα) η σύνταξη που θα λάβει θα είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 726 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης 867 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης 1.032 ευρώ

Εάν ασφαλιστεί για 5 έτη 2020-2025 στην 4η Ασφαλιστική Κλάση (363 ευρώ το μήνα) η σύνταξη που θα λάβει είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 743 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 507 ευρώ, 891 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 680 ευρώ, 1.064 ευρώ

Εάν ασφαλιστεί για 5 έτη 2020-2025 στην 5η Ασφαλιστική Κλάση (435 ευρώ το μήνα) η σύνταξη που θα λάβει θα είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 764 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης 921 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης 1.104 ευρώ

Εάν ασφαλιστεί για 5 έτη 2020-2025 στην 6η Ασφαλιστική Κλάση (566 ευρώ το μήνα) η σύνταξη που θα λάβει θα είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 801 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης 973 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης 1.174 ευρώ

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατέβαλε την ανώτατη εισφορά λόγω εισοδήματος για έτη 2017-2019, σε περίπτωση που συνταξιοδοτούνταν τα επόμενα 5 χρόνια επιλέγοντας την 1η Ασφαλιστική Κλάση η σύνταξη που θα λάβει θα είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 883 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης 1.090 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης 1.330 ευρώ

Εάν ασφαλιστεί για 5 έτη 2020-2025 στην 2η Ασφαλιστική Κλάση η σύνταξη που θα λάβει θα είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 892 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης 1.103 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης 1.347 ευρώ

Εάν ασφαλιστεί για 5 έτη 2020-2025 στην 3η Ασφαλιστική Κλάση η σύνταξη που θα λάβει θα είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 906 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης 1.123 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης 1.374 ευρώ

Εάν ασφαλιστεί για 5 έτη 2020-2025 στην 4η Ασφαλιστική Κλάση η σύνταξη που θα λάβει θα είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 924 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης 1.147 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης 1.407 ευρώ

Εάν ασφαλιστεί για 5 έτη 2020-2025 στην 5η Ασφαλιστική Κλάση η σύνταξη που θα λάβει θα είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 944 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης 1.176 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης 1.446 ευρώ

Εάν ασφαλιστεί για 5 έτη 2020-2025 στην 6η Ασφαλιστική Κλάση η σύνταξη που θα λάβει θα είναι:

-Με 30 έτη ασφάλισης 982 ευρώ

-Με 35 έτη ασφάλισης 1.229 ευρώ

-Με 40 έτη ασφάλισης 1.518 ευρώ

dikaiologitika.gr