Αρχίζει το κυνήγι για τα ανασφάλιστα – Η Σαββαΐδου θα δώσει το σύνθημα!

0
636

Ξεκινάνε άμεσα τα μέτρα σύλληψης των ανασφάλιστων οχημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών μετά από πολλές αναβολές. Η απόφαση είναι οριστική και αυτό προκύπτει και από την παρουσία της κας. Κατερίνας Σαββαΐδου, Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων στη συνέντευξη τύπου που οργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Συνέντευξη Τύπου γίνεται με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για το πρόβλημα της κυκλοφορίας των ανασφαλίστων οχημάτων, τη διαδικασία εντοπισμού τους και τις σχετικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας και της ασφαλιστικής αγοράς διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 1.00 μ.μ. στα γραφεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (διευθ. Ξενοφώντος 10, Σύνταγμα – 3ος όροφος).

Όπως προαναφέρθηκε, στη συνέντευξη θα παραστεί και η κα. Σαββαϊδου, η οποία με την παρουσία της θα δώσει το στίγμα των πρώτων κινήσεων του Υπουργείου Οικονομιών για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οδηγών.

Επισημαίνεται ότι στο θέμα έχει αναφερθεί η εφημερίδα Nextdeal στο τεύχος 339 της 27ης Μαΐου με τίτλο «Αρχίζει το σαφάρι για τα ανασφάλιστα».

Διαβάστε παρακάτω τι έγραφε το Nextdeal:

Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του νόμου για τα ανασφάλιστα οχήματα βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει συμπεριλάβει το μέτρο ελέγχου των ανασφάλιστων αυτοκινήτων στον κατάλογο των πρωτοβουλιών για την αύξηση των κρατικών εσόδων που συζητεί με τους δανειστές της χώρας.

Η ετοιμότητα του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να εκφρασθεί τις επόμενες ημέρες και επισήμως από το υπουργείο, ενώ η πλειονότητα της ασφαλιστικής αγοράς περιμένει «πώς και πώς» την παρέμβαση της πολιτείας, καθώς, όπως εκτιμάται, θα αποτελέσει την απαρχή θετικών εξελίξεων στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, εξελίξεις που θα αφορούν πρωτίστως στη μεγέθυνση της ασφαλιστικής πίτας. Κερδισμένο θα βγει και το ελληνικό δημόσιο, καθώς θα αυξήσει τα έσοδά του σχεδόν κατά 100 εκατ. ευρώ.

Πάντως δεν είναι αφύσικη και μία αμφιβολία από την πλευρά της ασφαλιστικής αγοράς για το κατά πόσο οι υποσχέσεις της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών για έναρξη των ελέγχων θα τηρηθούν, καθώς δεν είναι πρώτη φορά που δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι ξεκινά η διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ υπουργείων Οικονομικών, Μεταφορών και Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου αλλά τελικώς στην πράξη δεν έγινε τίποτα, πέραν των ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας στους δρόμους, οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί. Να σημειωθεί ότι η ηγεσία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος έχει προαναγγείλει συνέντευξη Τύπου με θέμα τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα για την επόμενη εβδομάδα. «Επί του πιεστηρίου» οι πληροφορίες ανέφεραν ότι μπορεί η συνέντευξη να μετατεθεί για λίγες ημέρες, ενώ από την ΕΑΕΕ αναφέρθηκε στο Nextdeal ότι η συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών είναι πολύ στενή προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή της νομοθεσίας με αποτελεσματικό τρόπο και «είμαστε σε καλό δρόμο».

Τι λέει η νομοθεσία για τη διασταύρωση

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 4141/2013 «Ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 12, διενεργείται:

1. Από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους και

2. Ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτόν υπηρεσία, με την κάτωθι διαδικασία:

α) Η ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει τη με ηλεκτρονικό τρόπο διασταύρωση και επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων):

αα) του αρχείου του Κέντρου Πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27β του παρόντος, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που είναι ασφαλισμένα και των αυτοκίνητων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος,

ββ) του αρχείου της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

γγ) των αρχείων οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών. Για το σκοπό αυτόν, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δημόσιες υπηρεσίες ή υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της ΓΓΠΣ τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους.

β) Σε περίπτωση που από τη ζεύξη και την επεξεργασία των αναφερόμενων στην προηγούμενη περίπτωση α΄ αρχείων και στοιχείων εντοπίζεται αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο προκύ- πτει ότι δεν υφίσταται η υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη (δηλαδή προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο όχημα), η ΓΓΠΣ συντάσσει περί αυτού πράξη, που αποστέλλεται με σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή αυτής στην κατά το άρθρο 2 ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος ιδιοκτησίας του. Με την ίδια επιστολή η ΓΓΠΣ ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την παροχή τυχόν περαιτέρω εξηγήσεών του, σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της κατά το άρθρο το 2 υποχρέωσης προς ασφάλιση. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

γ) Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση β΄, η ΓΓΠΣ αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του, για το όποιο δεν υφίσταται η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και στο άρθρο 12. 2. Η ΓΓΠΣ εκτελεί την προβλεπόμενη στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά και από αίτηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 16 Επικουρικού Κεφαλαίου.

3. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

4. Στο άρθρο 27β προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής: «9. Το Κέντρο Πληροφοριών υποχρεούται να θέτει τις πληροφορίες που τηρεί στο αρχείο του και αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ., σε διαρκή βάση, προκειμένου να διενεργείται, με ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και εντοπισμός των αυτοκίνητων οχημάτων για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη (εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρ- θρο 5α του παρόντος».

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 15.4.2013».

1 εκατ. ανασφάλιστα

Επισημαίνεται ότι τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 1 εκατ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα της νέας εφαρμογής του Επικουρικού Κεφαλαίου και του Κέντρου Πληροφοριών περίπου ένα στα πέντε οχήματα είναι ανασφάλιστο.

Ειδικότερα όπως είναι γνωστό από την 1η Μαΐου ο κάτοχος αυτοκινήτου μπορεί να διαπιστώσει ο ίδιος εάν είναι ασφαλισμένος επισκεπτόμενος το site του Επικουρικού Κεφαλαίου και του Κέντρου Πληροφοριών στη διεύθυνση www.hic.gr. Εκεί πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και το ΑΦΜ του, επιβεβαιώνει εάν το όχημά του εμπεριέχεται στη λίστα των ασφαλισμένων οχημάτων. Μέχρι τώρα το 20% περίπου των χρηστών διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητό του δεν είναι ασφαλισμένο.

Τέλος να σημειωθεί ακόμη ότι από την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα διασταύρωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου, περισσότερα από 60.000 αυτοκίνητα προστέθηκαν στο στόλο των ασφαλισμένων οχημάτων.

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν και μία λανθάνουσα συμπεριφορά και ανθρώπων της ασφαλιστικής αγοράς. Τα φαινόμενα αυτά θα εκλείψουν στο βαθμό που η πολιτεία κινηθεί γρήγορα και συντονισμένα στη διασταύρωση των στοιχείων και συνεπώς στη σύλληψη των ανασφάλιστων οχημάτων.

Πηγή