Αναρτήθηκαν τα ποσά του εργοσήμου στο έντυπο Ε1

0
636

Αναρτήθηκαν τα ποσά του εργοσήμου στο φετινό έντυπο Ε1. Πιο συγκεκριμένα, στους κωδικούς 309-310 διαπιστώσαμε ότι έχουν εμφανιστεί ποσά που αφορούν σε αμοιβές από παροχή υπηρεσιών με εργόσημο (σ.σ. δείτε παρακάτω εικόνες).

Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι υποχρέωση υποβολής των ποσών του εργοσήμου (μέσω αρχείου βεβαιώσεων) είχαν οι αρμόδιοι φορείς και όχι όσοι εργοδότες είχαν απασχολήσει άτομα με εργόσημο. Θυμίζουμε ότι πέρυσι, παρόλο που το Ι.Κ.Α. είχε υποχρέωση να στείλει τα σχετικά αρχεία στην Γ.Γ.Π.Σ., εντούτοις δεν το έπραξε και οι κωδικοί συμπληρώθηκαν από τους φορολογούμενους. Επειδή ορισμένοι συνάδελφοι έχουν υποβάλει το σχετικό αρχείο βεβαιώσεων -παρόλο που δεν είχαν υποχρέωση-, για τους εργοδότες που απασχολούσαν άτομο με εργόσημο, παρασυρόμενοι ίσως από την απόφαση ΠΟΛ.1051/19.2.2015 -που όριζε τον οικείο τύπο αποδοχών-, πρέπει να ελέγξουν τους κωδικούς αυτούς για πιθανές διπλοεγγραφές.

Βέβαια, θα πρεπε να είχε αναφερθεί αναλυτικά στην απόφαση ΠΟΛ.1051/19.2.2015 ότι, στις περιπτώσεις εργοσήμου υπόχρεος είναι ο οικείος φορέας και όχι ο εργοδότης, έτσι ώστε να είχαν αποφευχθεί τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε με αποτέλεσμα κάποιοι συνάδελφοι να έχουν τώρα να επιλύσουν και αυτό το ζήτημα.