Ανά τρίμηνο στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών

0
585

Στην ενίσχυση της καταναλωτικής πίστης και της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών φέρεται να προσανατολίζεται η νέα κυβέρνηση αναρτώντας ανά τρίμηνο από την εποπτική αρχή τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών.

Ενώ παράλληλα φέρεται να διευρύνει τον εποπτικό έλεγχο αλλά και τις ευθύνες των μετόχων των εταιριών έναντι των ασφαλισμένων .
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Εργασία» τα κυβερνητικά σχέδια για την ιδιωτική ασφάλιση και τις ασφαλιστικές εταιρίες αποτυπώνονται στις οκτώ παρακάτω ενότητες :
1.Η αρμόδια Εποπτική Αρχή θα εφαρμόζει τον θεσμό του Επιτρόπου, ώστε σε συνδυασμό με τις κατάλληλες λειτουργικές και διοικητικές αρμοδιότητες που θα έχει, να αποτρέπει αμέσως μόλις υπάρξουν σημάδια προβληματικής λειτουργίας, φαινόμενα ανακλήσεων εταιριών, όπως αυτά έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με τεράστιες επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης να συμπληρωθεί το νομικό πλαίσιο που, να διευρύνει την ευθύνη των μεγαλομετόχων και των μελών της διοίκησής τους ακόμη και επί της προσωπικής τους περιουσίας (την οποία σε πολλές περιπτώσεις δημιούργησαν «θεωρώντας» ότι τα χρήματα των ασφαλισμένων τους είναι προσωπική τους περιουσία). Το «πάρτυ» που γινόταν σε βάρος των καταναλωτών και των εργαζόμενων από ορισμένους ιδιοκτήτες θα σταματήσει.
2.Κοινωνικός και δημόσιος έλεγχος με την Δημιουργία Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης με την συμμετοχή κράτους – εργοδοτών – εργαζομένων – καταναλωτικών οργανώσεων – διαμεσολαβούντων.
3.Στα πλαίσια της στήριξης της Εθνικής Οικονομίας η, Εθνική Ασφαλιστική θα παραμείνει θυγατρική της ΕΤΕ, με στόχο να διαμορφώσει τους όρους στην Ελληνική ασφαλιστική πολιτική σαν ηγέτιδα εταιρία του χώρου.
4.Εξασφάλιση των ασφαλισμένων για γρήγορη και δίκαια αντιμετώπιση των διαφορών τους με τις ασφαλιστικές εταιρίες να δημιουργηθούν εξειδικευμένα «Ασφαλιστικά Δικαστήρια» με ειδικά εξειδικευμένους δικαστές ώστε με γρήγορους ρυθμούς και «σωστή κρίση» να επιλύονται οι διαφορές.
5. Να εξεταστεί η δημιουργία σώματος εξειδικευμένων πραγματογνωμόνων, ανεξάρτητων από τις εταιρίες, προκειμένου να στηρίζουν με το έργο τους τόσο τους επαγγελματίες πραγματογνώμονες όσο και την ορθή επίλυση των προβλημάτων αποζημίωσης.
6.Να καταργηθούν τα μέτρα που επιτρέπουν την εκμετάλλευση του δημόσιου συστήματος δομών και υποδομών υγείας από τις ασφαλιστικές. Με δεδομένη την άποψή μας ότι η όποια συνεργασία δημόσιου συστήματος υγείας με τον κλάδο Ιδιωτικής Ασφάλισης προϋποθέτει αμοιβαίο όφελος και εξοικονόμηση πόρων υπέρ του πρώτου, θα μελετηθούν σε συνεργασία με τις επαγγελματικές ενώσεις και θεσπισθούν μέτρα στην παραπάνω κατεύθυνση.
7. Μέτρα, μέσα από στοχευμένες θεσμικές και οικονομικές πολιτικές, με την συνεργασία και της Εποπτικής Αρχής, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της προσπάθειας των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών να επιβιώσουν, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τους διεθνείς κανόνες λειτουργίας του κλάδου και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ασφαλισμένους τους αλλά και τους εργαζόμενούς τους.
8.Να επαναφερθεί με νόμο η χρηματοδότηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης των εμπλεκομένων στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης σύμφωνα με το Καταστατικό του.

Πηγή