Αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις-αποζημιώσεις – Διευκρινίσεις και τρόπος αντιμετώπισής τους

0
758
Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκαν διατάξεις, με τις οποίες δίνονταν διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των καθαρών κερδών των αγροτών, (τελευταία η ΠΟΛ.1116/10.6.2015). Ταυτόχρονα, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων παραμένει μέχρι στιγμής η 30η Ιουνίου 2015. Άντε τώρα ένας φυσιολογικός άνθρωπος να βγάλει άκρη.

Θα προσπαθήσουμε (ξανά) να βγάλουμε μια άκρη, κάνοντας όσο το δυνατόν μια πιο αναλυτική αναφορά στις επιδοτήσεις γενικότερα.

Τις επιδοτήσεις τις βρίσκουμε στη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ / διαδικτυακή ενημέρωση αγροτών για πληρωμές / όπου στα κριτήρια αναζήτησης επιλέγουμε έτος αναφοράς 2014Κριτήρια Αναζήτησης

Όπως βλέπουμε παραπάνω, εμφανίζονται οι πληρωμές που αφορούν στο έτος 2014, ανεξάρτητα του πότε καταβλήθηκαν.

Αυτή την κατάσταση κάνουμε χρήση στον υπολογισμό των συνολικών επιδοτήσεων έτους 2014 και όχι τη βεβαίωση για φορολογική χρήση που εκτυπώναμε μέχρι πέρυσι.

Το συνολικό ποσό του πίνακα αυτού, (εξαιρουμένου του ΕΦΚ πετρελαίου, γιατί αφορά το έτος 2013), το καταχωρούμε στον κωδ. 908 του εντύπου Ε-3. Στο παράδειγμά μας, το ποσό που θα καταχωρήσουμε στον κωδ. 908 είναι 31.800,19€ (1.500,00 + 15.336,79 + 14.963,40).

Από το ποσό αυτό:

Κωδ. 659/660 = 12.000,00€ (είναι το ποσό που δεν φορολογείται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1116/10.6.2015 και δηλώνεται υποχρεωτικά στους κωδικούς αυτούς για κάλυψη τεκμηρίων.

Κωδ. 645 του Ε-3 = 19.800,19€ ( το ποσό της επιδότησης, πλέον των 12.000,00€ το οποίο φορολογείται).

Επιβεβαίωση: Κωδ.908 = Κωδ. 645+κωδ.659 (ή 660)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: Δεν λαμβάνουμε υπόψη τη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι η βεβαίωση περιλαμβάνει πληρωμές που έχουν γίνει εντός του έτους 2014 και όχι τις επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2014.

Διαχωρισμός των επιδοτήσεων σε κατηγορίες:

Επειδή γίνεται μεγάλο μπέρδεμα με τις επιδοτήσεις σχετικά με το τι πάει που, αναγράφουμε παρακάτω όσο πιο περιεκτικά γίνεται τα εξής:

1. Επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2013 και πιο πίσω και πληρώθηκαν εντός του 2014:
- Εκδίδουμε τιμολόγιο, τις υπολογίζουμε για τις ανάγκες της ΜΥΦ και τέλος!
- Δεν είναι έσοδο για το φορολογικό έτος 2014.
- Έχουν φορολογηθεί τεκμαρτά στο προηγούμενο έτος (οικ. έτος 2014).
- Με την ΠΟΛ.1116/10.6.2015 ορίζεται ότι, πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις και να δηλωθούν στα έτη αναφοράς, αλλά στην περίπτωση μας δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά το γεγονός ότι δεν υπολογίζονται στο φορολογικό έτος 2014.

2. Επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2014 και πληρώθηκαν εντός του 2014:
Εκδίδουμε τιμολόγιο, τις υπολογίζουμε στη ΜΥΦ, τις υπολογίζουμε στα έσοδα προς φορολόγηση του 2014.

3. Επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2014 και πληρώθηκαν στο 2015 ή και αργότερα:
I. Δεν εκδίδουμε τιμολόγιο, δεν τις υπολογίζουμε στη ΜΥΦ, τις υπολογίζουμε στα έσοδα προς φορολόγηση του 2014.
II. Η καταχώρηση των επιδοτήσεων αυτών, γίνεται με ημερομηνία 31.12.14, σύμφωνα με την κατάσταση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.
III. Αν δεν έχουν αναγραφεί στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του 4ου 3μήνου/2014, δεν υπάρχει πρόβλημα καθότι δεν δημιουργείται υποχρέωση σχηματισμού pro-rata. Επομένως, δεν χρειάζεται να προβεί κανείς σε τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ για να τις αποτυπώσει.
IV. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που αργότερα εμφανιστεί και μια επιδότηση (π.χ. το 2016 και να αφορά στο έτος 2014), θα πρέπει να κάνουμε τροποποιητική στο έτος αναφοράς και να την προσθέσουμε.
V. Μόνο στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητό (πιο έτος αφορά δηλαδή), μόνο τότε καταχωρούμε τις επιδοτήσεις αυτές στο έτος είσπραξης.
VI. Προς το παρόν δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε τότε να διακρίνουμε ποιο έτος αφορούν αυτές οι επιδοτήσεις.

ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ:

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Μ.Υ.Φ.:

4. Στέλνουμε όλες τις επιδοτήσεις που έχουν πληρωθεί εντός του 2014 ανεξάρτητα ποιο έτος αφορούν.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:

5. Υπολογίζουμε όλες τις επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2014, ανεξάρτητα σε ποιο έτος έγινε η πληρωμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο Ε.Φ.Κ. πετρελαίου δεν υπολογίζεται ούτε στη ΜΥΦ, ούτε στο εισόδημα.

Η αναγραφή του ΕΦΚ στην περιοδική του 4ου 3μήνου, δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα ακόμη κι να δεν γίνει τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ.

Συμπερασματικά, έχω να αναφέρω τα εξής:

-Η ΠΟΛ.1116/10.6.2015 κατά την άποψή μου ορίζει ξεκάθαρα την υποχρέωση αναγραφής του απαλλασσόμενου ποσού των επιδοτήσεων μέχρι 12.000,00€, στους κωδ. 659/660 του Ε-1.

-Ο υπολογισμός των επιδοτήσεων προς φορολόγηση πρέπει να γίνεται με βάση το έτος αναφοράς, και όχι με βάση το έτος πληρωμής

-Αυτό σημαίνει ότι αφήνουμε στην άκρη τη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να γίνει χρήση αυτής της βεβαίωσης γιατί λειτουργεί ακόμη σαν να είναι σε ισχύ ο ν.2238/1994 (εξ ου και αναφέρει οικονομικό έτος).

-Καλό είναι τέλος να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για όσες έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα και συμπεριλαμβάνουν τις επιδοτήσεις σύμφωνα με το έτος πληρωμής και όχι το έτος αναφοράς.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Στον πιο κάτω πίνακα βλέπετε μια βεβαίωση αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.

Η βεβαίωση αυτή βρίσκεται (εννοείται ότι ο φορολογούμενος μας ενημερώνει ότι πήρε αποζημίωση, αλλιώς δεν είναι δυνατόν να ψάχνουμε σε όλους τους φορολογουμένους αν πήραν ή όχι αποζημίωση), από τη σελίδα του ΕΛΓΑ:
www.elga.gr / Ηλεκτρονικές υπηρεσίες / σύνδεση / κωδικοί taxis / εξουσιοδότηση / αιτήσεις.

Εκεί αναζητάμε τη βεβαίωση αποζημίωσης φυτικής παραγωγής ή ζωικού κεφαλαίου. Η βεβαίωση αυτή εμφανίζεται όπως η παρακάτω.


Στο παράδειγμα μας, το ποσό των 545,74€ καταχωρείται στον κωδ. 909 της 1ης σελίδας του Ε-3 και πουθενά αλλού, καθώς σύμφωνα με την ΠΟΛ.1116/10.6.2015 οι αποζημιώσεις δεν φορολογούνται, ότι ποσό κι αν είναι.

Ελπίζω να είναι κατανοητές οι αναφορές στο μείζον θέμα των επιδοτήσεων – αποζημιώσεων, γιατί έχουν ταλανίσει απίστευτα (και συνεχίζουν να το κάνουν) τους συναδέλφους.

Καλή δύναμη και καλή υπομονή.!!


Με εκτίμηση,

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός,
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. Καρδίτσας

Πηγή